Zespół Szkół w Starym Ochędzynie
 
 
Strona Główna
Aktualności
Pracownicy
Dokumenty
2016/2017
Samorząd Uczniowski
Realizowane programy
Galeria
Dla Rodziców
Kontakt
 

Czwartek, 29 Czerwiec 2017 

Zespół Szkół w Starym Ochędzynie jest placówką publiczną, działa na podstawie Aktu Założycielskiego. 

W skład Zespołu Szkół wchodzą :

- Szkoła Podstawowa w  Starym Ochędzynie
 - Przedszkole Samorządowe w Stary Ochędzynie


Organem prowadzącym jest Gmina Sokolniki.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Godziny pracy:
Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno- wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
Lekcja trwa 45 minut, przerwy 10 minutowe (za wyjątkiem 15 minutowej po czwartej lekcji). 
Lekcje rozpoczynają się o godzinie 7.45, a kończą o 15.05.

Przedszkole funkcjonuje w godzinach 7.45 – 14.45.
 
   
  Copyright (c)2011 zsochedzyn.ehost.pl